Вид
Размер
Бренды
Текстура

Раппорт/смещение: 64/0
Горячее тиснение, 1,06 х 10м

E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE НОВИНКА Артикул E48000

E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48000
E48000
E48001
E48003
E48004
E48005
E48006
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48000
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48001
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48003
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48004
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48005
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48006
E48007
E48100
E48103
E48104
E48106
E48107
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48007
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48100
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48103
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48104
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48106
E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48107
E48108

E480XX, E481XX "Леа" SONET LUXE <span class="novelty">НОВИНКА</span> арт. E48108


Цвета на экране монитора могут немного отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи